معنی و ترجمه کلمه adamic earth به فارسی adamic earth یعنی چه

adamic earth


گل رس ،خاک رس

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها