معنی و ترجمه کلمه adaphorous به فارسی adaphorous یعنی چه

adaphorous


بى سودوزيان ،جزئى ،بى تاثير،غيراساسى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها