معنی و ترجمه کلمه adapted به فارسی adapted یعنی چه

adapted


تطبيق شده ،جرح و تعديل شده

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها