معنی و ترجمه کلمه adapter به فارسی adapter یعنی چه

adapter


تطبيق دهنده ،مبدل ،اداپتر،سازوارگر،وفق دهنده ،جرح و تعديل کننده
کامپيوتر : اداپتور
الکترونيک : تبديل
شيمى : رابط
علوم هوايى : مبدل
علوم نظامى : تطبيق کننده

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها