معنی و ترجمه کلمه adder به فارسی adder یعنی چه

adder


افزايشگر،ماشين جمع ،(ج.ش ).افعى ،مار جعفرى
کامپيوتر : جمع کننده
الکترونيک : جمعگر

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها