معنی و ترجمه کلمه addition-elimination reaction به فارسی addition-elimination reaction یعنی چه

addition-elimination reaction


شيمى : واکنش افزايشى - حذفى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها