معنی و ترجمه کلمه addition به فارسی addition یعنی چه

addition


افزايش ،اضافه ،لقب ،متمم اسم ،اسم اضافى ،ضميمه ،(ر ).جمع( زدن)،(ش ).ترکيب چندماده با هم
علوم مهندسى : افزايش

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها