معنی و ترجمه کلمه additional moment به فارسی additional moment یعنی چه

additional moment


عمران : لنگر مکمل

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها