معنی و ترجمه کلمه addle-brain به فارسی addle-brain یعنی چه

addle-brain


ادم کودن ،ادم بى کله

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها