معنی و ترجمه کلمه address 2 به فارسی address 2 یعنی چه

address 2


مخاطب ساختن ،خطاب کردن ،روکردن به ،عنوان کردن ايرادکردن ،عرض کردن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها