معنی و ترجمه کلمه address part به فارسی address part یعنی چه

address part


جزء ادرس ،جز نشانى
کامپيوتر : جزء نشانى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها