معنی و ترجمه کلمه addressable به فارسی addressable یعنی چه

addressable


نشانى پذير
کامپيوتر : ادرس پذير


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها