معنی و ترجمه کلمه adducent muscle به فارسی adducent muscle یعنی چه

adducent muscle


عضله مقربه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها