معنی و ترجمه کلمه adduct به فارسی adduct یعنی چه

adduct


( : )vt.(ش ).بمرکز نزديک کردن ،بدرون کشيدن ،( : )n.(ش ).ترکيب اضافى
شيمى : محصول افزايشى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها