معنی و ترجمه کلمه adductor به فارسی adductor یعنی چه

adductor


اقامه ،اظهار،ايراد،ارائه ،(تش )تمايل عضو بطرف محور،نزديک کننده
ورزش : عضله نزديک کننده

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها