معنی و ترجمه کلمه adenalgia به فارسی adenalgia یعنی چه

adenalgia


دردغده ،درد دشبل

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها