معنی و ترجمه کلمه adenoids به فارسی adenoids یعنی چه

adenoids


غده اى ،دشبل مانند


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها