معنی و ترجمه کلمه adeptness به فارسی adeptness یعنی چه

adeptness


زبر دستى ،مهارت ،استادى

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها