معنی و ترجمه کلمه adeptness به فارسی adeptness یعنی چه

adeptness


زبر دستى ،مهارت ،استادى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها