معنی و ترجمه کلمه adequately به فارسی adequately یعنی چه

adequately


بقدر کافى ،باندازه کافى ،چنانکه تکافو نمايد،بطور مناسب

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها