معنی و ترجمه کلمه adherence به فارسی adherence یعنی چه

adherence


الصاق ،هواخواهى ،تبعيت ،دوسيدگى ،چسبندگى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها