معنی و ترجمه کلمه adherent به فارسی adherent یعنی چه

adherent


(گ.ش ).بهم چسبيده ،تابع ،پيرو،هواخواه ،طرفدار

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها