معنی و ترجمه کلمه adherently به فارسی adherently یعنی چه

adherently


طرفدارانه ،هواخواهانه ،ازروى تابعيت


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها