معنی و ترجمه کلمه adhesive for porcelain به فارسی adhesive for porcelain یعنی چه

adhesive for porcelain


علوم مهندسى : چسب براى ظروف چينى


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها