معنی و ترجمه کلمه adhoc به فارسی adhoc یعنی چه

adhoc


موقت ،(حق ).متخصص ،ويژه امر مخصوصى ،ويژه
بازرگانى : تنها به اين منظور

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها