معنی و ترجمه کلمه adjudge به فارسی adjudge یعنی چه

adjudge


با حکم قضايى فيصل دادن ،فتوى دادن(در)،داورى کردن ،محکوم کردن ،مقرر داشتن ،دانستن ،فرض کردن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها