معنی و ترجمه کلمه adjudicated case به فارسی adjudicated case یعنی چه

adjudicated case


امر مختومه
قانون ـ فقه : قضيه محکوم بها


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها