معنی و ترجمه کلمه adjure به فارسی adjure یعنی چه

adjure


سوگند دادن ،قسم دادن ،لابه کردن ،به اصرار تقاضا کردن(از)

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها