معنی و ترجمه کلمه adjusability به فارسی adjusability یعنی چه

adjusability


قابليت تطبيق
علوم مهندسى : قابليت تنظيم

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها