معنی و ترجمه کلمه adjustable ceiling fixture به فارسی adjustable ceiling fixture یعنی چه

adjustable ceiling fixture


الکترونيک : اويز سقفى متحرک

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها