معنی و ترجمه کلمه adjustable double endwrench به فارسی adjustable double endwrench یعنی چه

adjustable double endwrench


علوم مهندسى : اچار شش گوش قابل تنظيم دوبل

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها