معنی و ترجمه کلمه adjustable lever به فارسی adjustable lever یعنی چه

adjustable lever


علوم مهندسى : اهرم قابل تنظيم

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها