معنی و ترجمه کلمه adjustable speed motor به فارسی adjustable speed motor یعنی چه

adjustable speed motor


الکترونيک : موتور با دور متغير

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها