معنی و ترجمه کلمه adjusted به فارسی adjusted یعنی چه

adjusted


علوم نظامى : تنظيمى ،تنظيم شده

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها