معنی و ترجمه کلمه adjusting point به فارسی adjusting point یعنی چه

adjusting point


نقطه تنظيم تير
علوم نظامى : نقطه تنظيم

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها