معنی و ترجمه کلمه adjusting to water به فارسی adjusting to water یعنی چه

adjusting to water


ورزش : حرکت در هوا هنگام فرود در اب

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها