معنی و ترجمه کلمه adjustment of rools به فارسی adjustment of rools یعنی چه

adjustment of rools


علوم مهندسى : تنظيم غلطک

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها