معنی و ترجمه کلمه adjutant به فارسی adjutant یعنی چه

adjutant


يار،کمک ،مساعد،ياور،(نظ ).اجودان ،معين
علوم نظامى : اجودان

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها