معنی و ترجمه کلمه adman به فارسی adman یعنی چه

adman


متصدى اعلانات ،اگهى گر


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها