معنی و ترجمه کلمه admedium lampholder به فارسی admedium lampholder یعنی چه

admedium lampholder


الکترونيک : سرپيچ بزرگتر از معمولى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها