معنی و ترجمه کلمه administer به فارسی administer یعنی چه

administer


: )vi.& vt.(اداره کردن ،تقسيم کردن ،تهيه کردن ،اجرا کردن ،توزيع کردن ،(حق ).تصفيه کردن ،نظارت کردن ،وصايت کردن ،انجام دادن ،اعدام کردن ،کشتن ،(مو ).رهبرى کردن(ارکستر : )n.(.)مدير،رئيس ،(حق ).مدير تصفيه ،وصى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها