معنی و ترجمه کلمه administration building به فارسی administration building یعنی چه

administration building


ساختمان ادارى
علوم نظامى : قسمت ادارى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها