معنی و ترجمه کلمه administrative segregation به فارسی administrative segregation یعنی چه

administrative segregation


زندانى کردن به طور انفرادى
علوم نظامى : تفکيک ادارى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها