معنی و ترجمه کلمه administrative wheeled vehicle fleet به فارسی administrative wheeled vehicle fleet یعنی چه

administrative wheeled vehicle fleet


کاروان خودروهاى ادارى
علوم نظامى : خودروى ادارى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها