معنی و ترجمه کلمه admiral به فارسی admiral یعنی چه

admiral


(ن.د ).درياسالار،اميرالبحر،فرمانده ،عالى ترين افسرنيروى دريايى
علوم نظامى : ادميرال
علوم دريايى : درياسالار

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها