معنی و ترجمه کلمه admix به فارسی admix یعنی چه

admix


بهم پيوستن مخلوط کردن ،اميختن ،مخلوط کردن ،بهم پيوستن ،مخلوط شدن ،اميزش کردن ،دخالت کردن
علوم مهندسى : اميختن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها