معنی و ترجمه کلمه adren به فارسی adren یعنی چه

adren


)=aderno(کلمه ء پيشوندى است به معنى(مربوط به غده فوق کليه)

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها