معنی و ترجمه کلمه adrenal gland به فارسی adrenal gland یعنی چه

adrenal gland


غده ء فوق کليوى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها