معنی و ترجمه کلمه adult به فارسی adult یعنی چه

adult


بالغ ،بزرگ ،کبير،به حد رشد رسيده
قانون ـ فقه : کبير
روانشناسى : بزرگسال

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها