معنی و ترجمه کلمه adultery به فارسی adultery یعنی چه

adultery


زناى محصن يا محصنه ،بيوفايى ،بى عفتى ،بى دينى ،ازدواج غيرشرعى
قانون ـ فقه : زناى محصنه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها