معنی و ترجمه کلمه advance base به فارسی advance base یعنی چه

advance base


پايگاه جلو
علوم نظامى : پايگاه مقدم صحنه عمليات

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها